Ahan

 

画风不稳定,摸索中

笔记


https://blog.csdn.net/huang9012/article/details/36001627

背包拖拽效果

http://www.cppblog.com/ming81/archive/2013/10/15/203738.html

模型的整体旋转

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ac1b5f60102vsrm.html

滑动切换效果

https://www.jianshu.com/p/c499f98f3bc3


Cardboard平台上利用GAZE进行交互

https://www.jianshu.com/p/659979764ffb

实现Gaze Implementing Gaze

www.cnblogs.com/mantgh/p/5489060.html

盒子上的GAZE案例

https://blog.csdn.net/qwe161819/article/details/76607031


VUmark

https://www.jianshu.com/p/e152009172f9

https://blog.csdn.net/liuz1098/article/details/54911284

高通

http://www.cnblogs.com/zhaoqingqing/p/5918681.html

评论

© Ahan | Powered by LOFTER